Profilområde: Kulturarv historiska artefakter & processer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Profilområde: Kulturarv historiska artefakter & processer

Profilområde: Kulturarv historiska artefakter & processer

Historiska studier är ett forskningsfält som omfattar många discipliner som fokuserar på bland annat det som förbrukas, förändras och traderas vidare i samspel mellan människor. Närheten till nationella museer och institutioner i regionen ger tillgång till empiriskt material och förutsättningar för samarbete med omgivande samhälle.

Foto: Anna Källén

Kulturarvsforskning

Kulturarvsforskning studerar hur gamla ting, platser och traditioner ges värde och används i dagens samhälle.

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Anna Bortolozzi
Studierektor för litteraturvetenskap
Carin Franzén
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube