Peter Tietze.
Peter Tietze.

Peter Tietze är doktorand vid Eberhard Karls Universitet Tuebingen (Tyskland), Institutionen för samtidshistoria. I sitt doktorandprojekt forskar han på utvecklingen av metoden och teorin om "Historisk semantik" i tyskspråkig historiografi mellan 1920- och 1970-talet.

Hans doktorsavhandling fokuserar särskilt på den tidigare professorn för modern historia vid det hebreiska universitetet Richard Koebner (1885–1958). Koebner var en av de mest profilerade och innovativa historikerna som har reflekterat över metoden och teorin för historisk semantik och har använt den på studiet av modernitet. I dag är han dock nästan helt glömd, förutom kanske av den konceptuella historikern Reinhart Koselleck, som kände några av Koebners programmatiska verk. Det är därför syftet med forskningsprojektet att analysera Koebners teoretiska och metodologiska innovationer inom historiografi, hans viktiga del i etableringen av historiens disciplin vid det hebreiska universitetet samt hans roll som föregångare för det tyska Begriffsgeschichte.