Bland de ämnen som idéhistoriker ägnar sig år finns till exempel digitaliseringens 1900-talshistoria, liksom frågor om läs- och skrivkunnighetens historia, om den läsande publiken liksom om offentligheternas framväxt och förändringar. 

Forskare vid institutionen

Staffan Bergwik, Jens Eriksson, Johan Fredrikzon, Anna Källén, David Malm, Andreas Nyblom.

Forskningsprojekt (listan under uppdatering)

Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA

Sven Hedins expeditioner och världen i överblick 1900-1935