Forskarna inom detta område samlas kring intresset för meningsskapande, symbolsystem, materialitet och kulturella praktiker. Även här finns ett intresse för minneskulturer, historiebruk och kritiska kulturarvsstudier. Denna forskning behandlar till exempel släktforskningens kulturhistoria, och arkeogenetik och populärkultur. Till den kulturhistoriska forskningen hör också frågor om nationalism, transnationalism och kulturmöten. Denna forskning behandlar bland annat sekularisering i det moderna samhället, nationell fostran och etnicitet, liksom representationer av svarthet och vithet. Här finns också ett stort historiskt djup, långt tillbaka till medeltiden och 1600-talet. Inom det kulturhistoriska intresset finns också forskning om dygd, om sinnenas långa historia och om känslor.

Forskare vid institutionen

Annika Berg, Sara Ekström, Jens Eriksson, Andreas Hellerstedt, Adam Hjorthén, Linn Holmberg, Anna Källén, Jonas Thungren Lindbärg, David Malm, Elisabeth Mansén, Andreas Nyblom, Linnea Ripenberg, Inga Sanner, Isabelle Ståhl.

Forskningsprojekt (listan under uppdatering)

Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA