Utbildning på forskarnivå

Regler och rättigheter

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå måste du ha din försörjning tryggad. Du kan antingen ha en doktorandtjänst, studera med studiemedel eller så kallat utbildningsbidrag, ha en annan anställning inom universitetet eller en tjänst med utrymme för utbildning på forskarnivå. Stipendier och extern finansiering är en annan möjlighet.

Fakultetsnämnderna har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå. Som doktorand kan du främst påverka din utbildning på den institution där du studerar. De flesta institutionerna vid Stockholms universitet har ett organiserat doktorandråd.

På studentkåren finns ofta även en doktorandombudsman.
Ombudet är anställd av kåren för att informera och ge råd, samt för att medla i konflikter. Hit kan du vända dig om du anser dig ha blivit felaktigt behandlad.

Doktorandhandboken riktar sig till dig som funderar på att börja doktorera, men även till dig som redan har påbörjat dina forskarstudier. Handboken innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under utbildningstiden.

Lagar och regler som styr högskolan
Högskolelagen innehåller bestämmelser för universitet och högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman. Högskoleförordningen kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Anna Bortolozzi
Studierektor för litteraturvetenskap
Carin Franzén
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube