Bilder från IRSCL Congress 2019
Bilder från årets internationella kongress för litteraturforskare inom barn- och ungdomslitteratur. Foto: Janne Kulosaari

Konferensen samlade nära 500 forskare. Årets tema var tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen.

Westin föreläste

Bland huvudtalarna var Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hon föreläste om tystnader i Tove Janssons  Mumindalen.

13 paneler

Förutom de fem huvudtalarna gavs totalt tio sessioner med inte mindre än 13 parallella paneler vars ämnen på olika sätt rörde sig kring huvudtemat. Över 400 forskare höll föredrag om bland annat rasism, censur, flykt, migration och maktrelationer mellan barn och vuxna. Flera litteraturforskare från Institutionen för kultur och estetik deltog i konferensen.

Logon för IRSCL-kongressen 2019, gjord av Stina Wirsén
Logo: Stina Wirsén

Till konferensens webbplats: irsclcongress2019.com.

Om forskning i barn- och ungdomslitteratur vid Institutionen för kultur och estetik.