Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Barns villkor & rättigheter

Barns villkor & rättigheter

Ett profilområde som studerar barns villkor ur en mängd olika perspektiv.

Det är ett område som är särskilt framträdande inom disciplinerna barn- och ungdomsvetenskap, socialt arbete och specialpedagogik samt vid enheterna Centrum för barnkulturforskning, Barnrättscentrum och Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa. Här ingår studier av barns rättigheter och utsatthet. Inom området studeras också barnkultur i samhället: litteratur, musik, film och teaterproduktion med barn som målgrupp, jämte gestaltning av barn och ungdomar i olika konstnärliga uttryck. Förutom internationellt framstående forskning bedrivs omfattande öppen seminarieverksamhet med deltagare från olika intressenter, främst myndigheter. Forskningsområdet har erhållit stora anslag från nationella och internationella finansiärer.

Se filmen med Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap: Barnlitteraturens påverkan de senaste århundradena.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Anna Bortolozzi
Studierektor för litteraturvetenskap
Carin Franzén
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube