Texten, som finns att läsa kostnadsfritt online, har titeln Reshaping American Identity: The National Memorial for Peace and Justice and its Take-Away Twin.

Om texten

Vilken roll kan monument spela i dagens demokratier? The National Memorial for Peace and Justice, invigd i Montgomery, Alabama, 2018, har för avsikt att försona nationen. Detta kräver dock brett engagemang och vilja att konfrontera landets mörka förflutna. Monumentet finns två gånger. Medan monumentet i Montgomery satsar på permanens och monumentalitet, väntar kopian på dess fötter på att bli krävt av de kommuner där lynchningar begåtts. Hela nationen är inbjuden att delta i denna process.

Till artikeln på Liminalities hemsida

Tanja Schult
Tanja Schult. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Om Tanja Schult

Tanja Schult är docent och universitetslektor vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar framför allt på minneskultur, hur bildproduktion är en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Schults forskning är tvärvetenskaplig och hon lånar från andra discipliner, främst cultural studies, historia, sociologi och psykologi. Förutom minneskulturen intresserar sig Schult för visuell och materiell kultur, offentlig och politisk konst. Tanja Schult undervisar i konstvetenskap på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för kultur och estetik.

Mer om Tanja Schults forskning.

Mer läsning

3/7: Tanja Schult om Susan Neimans Learning from the Germans i Sans
29/6: Tanja Schult intervjuad av TT om monument och statyer
15/6: Tanja Schult om statyer i offentligheten i P1