Jacob Kimvall
Jacob Kimvall. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Snösätra i södra Stockholm är en central plats för graffiti och gatukonst. Nu påbörjas rivningen av södra delen av det gamla industriområdet eftersom det ligger i ett område som ska bli del av Rågsveds naturreservat. Sättet detta görs får kritik från flera håll. 

Jacob Kimvall menar bland annat att platsen och målningarna har höga konstnärliga och kulturella värden. 

Till artikeln på StockholmDirekts hemsida

Till artikeln på Dagens Nyheters hemsida

Om Jacob Kimvall

Jacob Kimvall är filosofie doktor i konstvetenskap och lektor vid Institutionen för kultur och estetik. Han disputerade vid Stockholms universitet 2014 på avhandlingen The G-word: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti. Han forskar bland annat på (konst)institutioner, visuella kulturstudier och graffiti/gatukonst samt på det framväxande forskningsfältet hiphop-studies.

Jacob Kimvall undervisar vid Konstvetenskap I: Visuella studier och inom andra delar av konstvetenskap och curating, till exempel som handledare av kandidat- och masteruppsatser.

Mer om Jacob Kimvalls forskning.

Mer läsning

4/8: Jacob Kimvall intervjuad av TT om hotade graffitiverk
6/5: Jacob Kimvall om verket Fascinate i SVT och StockholmDirekt
29/4: Jacob Kimvall om graffitiverket Highway i P1 Morgon