Det gamla industriområdet Snösätra har blivit ett slags graffiticentrum. Nu ska södra delen av detta rivas eftersom det ligger i ett område som ska bli del av Rågsveds naturreservat. I artikeln av TT lyfts frågan om hur konsten ska bevaras för eftervärlden.

När det gäller platsspecifik konst behöver man förstå att platsen och situationen är en viktig del av verket och kulturarvet, menar Jacob Kimvall bland annat i artikeln.

Läs texten på Svenska Dagbladets hemsida

Mer läsning

6/5: Jacob Kimvall om verket Fascinate i SVT och StockholmDirekt
29/4: Jacob Kimvall om graffitiverket Highway i P1 Morgon
22/1: Jacob Kimvall om graffitin på Berlinmuren i Anekdot

Jacob Kimvall
Jacob Kimvall. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Jacob Kimvall

Jacob Kimvall är filosofie doktor i konstvetenskap och lektor vid Institutionen för kultur och estetik. Han disputerade vid Stockholms universitet 2014 på avhandlingen The G-word: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti. Han forskar bland annat på (konst)institutioner, visuella kulturstudier och graffiti/gatukonst samt på det framväxande forskningsfältet hiphop-studies.

Jacob Kimvall undervisar vid Konstvetenskap I: Visuella studier och inom andra delar av konstvetenskap och curating, till exempel som handledare av kandidat- och masteruppsatser.

Mer om Jacob Kimvalls forskning.