Bakgrund

Områdesnämnden har avsatt medel från myndighetskapitalet för att främja nya forsknings- och utbildningssamarbeten inom respektive profilområde. Satsningen innebar att lärare och forskare kunde söka medel för aktiviteter som stödjer samarbete inom ett profilområde.

Karin Dirke och Carin Franzéns ansökan rörde profilområdet Kulturarv & historiska processer, i kategorin Utbildning.

De ska planera en fristående kurs på avancerad nivå: Förmodern ekologi – litteratur, kultur och historia.

Carin Franzén är huvudsökande för projektet. Som medsökande har hon med sig Karin Dirke, och Sofia Lodén och Erika Kihlman från Romanska och klassiska institutionen.

Mer om Humanvetenskapliga områdets profilområden