Omslaget till specialnumret av International Research in Children's Literature
International Research in Children's Literature

I augusti 2019 var Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet en av arrangörerna för världens största internationella konferens i barn- och ungdomslitteratur med temat ”Silence and silencing in children’s literature”, tillsammans med Malmö universitet, Åbo Akademi och Svenska barnboksinstitutet.

Nu publiceras ett specialnummer av tidskriften International Research in Children’s Literature (nr 13:1) tillsammans med ett förord av redaktörerna Elina Druker, Björn Sundmark, Mia Österlund och Åsa Warnqvist.

Numret på International Research in Children's Literatures hemsida

Elina Druker framför en vägg av bokhyllor. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet
Elina Druker. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Elina Druker

Elina Druker är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, särskilt barn- och ungdomslitteratur. Hon har främst ägnat sig åt forskning inom barnlitteratur, modernism och avantgarde med tonvikt på relationer mellan olika medier. Mer om Elina Drukers forskning.

3/3: Elina Druker får sabbatstermin
18/12, 2019: Elina Druker gästredaktör för Barnboken
11/12, 2019: Elina Druker i Sisuradion