Elina Druker framför en vägg av bokhyllor. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet
Elina Druker. Foto: Sören Andersson

I det här forskningsprojektet undersöker hon den framträdande roll som konsumtion, varor, och föremål får i barnlitteraturen under 1900-talets första decennier.

Elina Druker är särskilt inbjuden till Åbo Akademi via forskningsprojektet ”Konkurrerande tidsordningar. Krononormativiet i 2000-talets litteratur och kultur för barn och ungdomar (KOTI)”.

Rikt utbyte av kunskaper

Utöver flera beröringspunkter i de respektive forskningsprojekten, bland annat frågan om modernitet, tidsordningar och temporalitet, erbjuder den barnlitterära forskningsmiljön vid Åbo Akademi ett rikt utbyte av kunskaper. Den stärker dessutom förhoppningsvis de redan goda kontakterna som Åbo Akademi och Stockholms universitet haft sedan länge.

Om Elina Druker

Elina Druker är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, särskilt barn- och ungdomslitteratur. Hon har främst ägnat sig åt forskning inom barnlitteratur, modernism och avantgarde med tonvikt på relationer mellan olika medier. Mer om Elina Drukers forskning.