Axel Englund
Axel Englund, professor i litteraturvetenskap. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Axel Englund disputerade vid Stockholms universitet 2012 med avhandlingen Stroke Darkly the Strings: On Paul Celan and Music, i vilken han skrev om den judiske förintelseöverlevaren Paul Celan, med fokus dels på musik som motiv och influens i Celans verk, dels på samtida tonsättningar av hans poesi. 

Förhållanden mellan ord och ton

Englunds forskning kretsar kring intermediala relationer mellan musik och litteratur – exempelvis opera, tonsatt lyrik och prosaberättelser om musik och musiker. Han har särskilt intresserat sig för det tyskspråkiga kulturområdet.

Mer om Axel Englunds forskning.

Axel Englund undervisar vid Institutionen för kultur och estetik  om litteraturtolkning och modernistisk poesi. Han är också samordnare för Humanistiska fakultetens Masterprogram i litteraturvetenskap.

Fem års finansierad forskning

Axel Englund är en av forskarna som stöds av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses program Wallenberg Academy Fellows, ett samarbete mellan fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering, något Englund alltså har beviljats som en av 14 personer.

Med start höstterminen 2020 kommer han bland annat att undersöka skildringar av kammarmusicerande i det tidiga 1900-talets romanvärld, med författare som Marcel Proust, Thomas Mann och Robert Musil i centrum.

Till Axel Englunds forskningspresentation på Wallenberg Academy Fellows webbplats.