Elina Druker framför en vägg av bokhyllor. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet
Elina Druker. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Temat för samtalet är Ideologier i barnlitteratur. Intervjun handlar om hur konsumtion och konsumentroller uttrycks i barnlitteratur, med start från 1930-talet och framåt, när påverkan från reklamen skapar nya motiv i barnböckerna.

Elina Druker diskuterar särskilt hur skönlitterära skildringar av nya urbana rum som varuhus speglar denna förändring, och hur motivet kan fungera som en variant av klassiska barnlitterära frosserimotiv.

Programmet, på finska, finns på Sveriges radios hemsida.

Om Elina Druker

Elina Druker är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, särskilt barn- och ungdomslitteratur. Hon har främst ägnat sig åt forskning inom barnlitteratur, modernism och avantgarde med tonvikt på relationer mellan olika medier. Mer om Elina Drukers forskning.