Anna Nordlander
Anna Nordlander. Bildkälla: Wikimedia Commons

Rechs artikel har titeln “Att skrifva om allt man känner, tänker och ser: Anna Nordlanders korrespondens i kontext”. 

Bokens redaktör är Anna Jörgensdotter.

Om antologin 

Antologins titel är Skrif om vad du målar. Breven från Anna Nordlander till Kerstin Cardon, Museum Anna Nordlander skriftserie nr. 19. 

Den handlar om Anna Nordlander, men lika mycket om skapande och vänskap, och dessa tre går inte att skilja åt.

Nordlander träffade Kerstin "Kitty" Cardon på Konstakademiens nyligen instiftade kvinnoavdelning 1866 och deras brevväxling pågick i 10 år. Breven handlar explicit om konsten och dess vederbördor, hade det inte varit för den ålderdomliga stilen hade de varit tidlösa. Anna Nordlanders brev till Kerstin Cardon och bidragen i antologin samtalar med oss om skapandets villkor, om klass, nöd, och normer. Tvivel, självkritik, drömmar. Och om landskapet, det västerbottniska, som ger bakgrundsfärg åt Stockholm, Bryssel, Paris. Och om döden, som aldrig rymts i ett kuvert.

I år är det 140 år sedan Anna Nordlanders bortgång. Boken är en hyllning till konstnärinnan och har möjliggjorts genom Anna Nordlanders vänförening.

Carina Rech
Carina Rech.

Om Carina Rech

Carina Rech är doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes avhandlingsprojekt behandlar (själv-)framställning av kvinnliga konstnärer från Norden från sena 1800-talet. Carina Rech undervisar på kurser i konstvetenskap på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Mer om Carina Rechs forskning.