Omslaget av The Opera Quarterlys temanummer Beyond the Performative Turn.
Omslaget av The Opera Quarterlys temanummer “Beyond the Performative Turn”, Volym 35, Nummer 1-2, vinter–våren 2019.

I numret, som har temat ”Beyond the Performative Turn”, skriver några av världens ledande operaforskare om forskningsfältets utveckling efter millennieskiftet. Det handlar om det levande framförandets egenheter, om teknologi och mediering, om opera och posthumanism, om experimentell indieopera långt från de gamla bastionerna.

Om Axel Englund

Axel Englund är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han intresserar sig i sin forskning för genrer, verk och praktiker som involverar intermediala förhållanden mellan ord och ton – musikanknuten lyrik, lieder, musikdramatik. Liksom för den tyska litterära och musikaliska traditionen från 1800- och 1900-talen.

Englund undervisar vid institutionen bland annat i litteraturtolkning och modernistisk poesi. Han är också samordnare för humanistiska fakultetens Masterprogram i litteraturvetenskap. 

Mer om Axel Englunds forskning.