Annelie Drakman
Annelie Drakman.

Projektet handlar om hur glädje använts för att beskriva vetenskap som aktivitet, och forskare som människor.

-Jag tänkte främst undersöka hur Nobelpristagare i fysik använder känslor som upprymdhet, entusiasm, vördnad, eufori och så vidare för att förklara varför de forskar. Vad som driver dem framåt när forskningen går trögt, och vad som är forskningens belöning, säger Annelie Drakman.

Projektet har tilldelats 2 186 000 kronor i anslag av Riksbankens Jubileumsfond (RJ).

Projektbeskrivning på RJ:s hemsida.

-Det är svårt att prata om mitt projekt utan att använda samma slags ord som de jag forskar om, men ärligt talat; det är jätteroligt att forska om glädje, säger Annelie Drakman. 

Forskar vid Harvard i höst

Under hösten befinner sig Annelie Drakman vid universitetet i Harvard där hon har skrivit artikeln “Fun in Physics”. Den handlar om hur två Nobelpristagare i fysik, Richard Feynman (1965) och Donna Strickland (2018) beskriver sitt arbete som just roligt.

Annelie Drakman disputerade vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2018 på avhandlingen När kroppen slöt sig och blev fast: Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt.