Projektet drevs som ett samarbete mellan David Parr House och the Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge där Emma Jansson arbetade som 'postgraduate intern' 2016-2018. 

David Parr var en dekorativ konstnär som jobbade åt den lokala firman Leach & Sons i Cambridge under det sena 1800-talet. Han flyttade in i sitt hus på 186 Gwydir street 1886. Under hela sin vistelse där målade han väggarna med Morris- och Bodley-inspirerade mönster. 

200 färgsnitt till analys

Forskningsprojektet innebar materialteknisk forskning av väggmålningarna i huset. Under projektets gång tog Emma Jansson cirka 200 färgsnitt och analyserade dem för att identifiera olika pigment, bindningsmedel med mera. 

Forskningen bidrar till uppfattningen av dekorationsmåleriets material och tekniker under den här perioden, och knyter Parrs teknik till andra konstnärer från den här perioden, framförallt William Morris. 

Huset går nu att besöka som museum i Cambridge. Mer information finns på hemsidan för David Parr House.

Om Emma Jansson

Emma Jansson bedriver materialteknisk forskning i relation till 1800-talets senare hälft genom sitt doktorandprojekt vid institutionen om den svenska konstnären Anders Zorn. Mer om hennes forskning här.