Omslaget till antologin Klanen, utgiven av Timbro 2018, red. Johan Lundberg och Per Brinkemo
Omslaget till antologin Klanen: Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige, (Timbro 2018), med Johan Lundberg och Per Brinkemo som redaktörer.

Lundberg medverkar själv med en text om om klantematiken i Aiskylos tragedi De skyddssökande.

Antologin ges ut vid Timbro förlag.

Längst ner på sidan finns en länk till ett avsnitt av “Politik i bokhyllan” i SVT Forum, där Per Brinkemo och Johan Lundbergs intervjuas om boken.

Förlaget om boken:

Klanen: Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige beskriver klansamhällen från antikens Grekland till dagens Sverige. En genomgående insikt är att den liberala demokratin utgår från individens rättigheter medan klansamhället bygger på att individen underkastas gemenskapen.

Kan två så skilda ordningar någonsin förenas i samma stat?

Medverkande författare

Dennis Avorin, Per Brinkemo, Joanne M Ferraro, Anosh Ghasri, Tomas Lappalainen, Abdi-Noor Mohamed, Nathan Shachar, Jens S Sörensen, Richard Swartz, Lars Trägårdh och Mark S Weiner.