Prefekt

Anders Bengtsson, 08-16 3483 
prefekt.romklass@su.se

Ställföreträdande prefekt

Fanny Forsberg Lundell, 08-16 3462
fanny.forsberg.lundell@su.se


Information om vår forskning 

Information om institutionens forskare och publikationer 
Information om utbildning på forskarnivå klicka här


Universitetets gemensamma presstjänst

Presstelefonen bemannas vardagar kl. 7-21 samt helger kl. 8-21. För ärenden som inte är av akut natur, vänligen ring udadander kontorstid eller mejla.

E-post: press@su.se 
Presstelefon: 08-16 40 90

E-post: redaktion@su.se 

https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter