Kontakt

Våra medarbetare

Lista med presentationer över alla medarbetare och kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter ledning

Här finner du telefonnummer och mejladresser till prefekt och företrädare för huvudområden

Kontaktuppgifter Institutionsstyrelsen 2021-2023

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Styrelsen behandlar frågor som gäller t ex kursplaner, kurslitteratur, uppläggning av undervisningen, antagning av forskarstuderande, personalfrågor, budget samt önskemål från de studerande.

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B-C, plan 4 och 5,
Frescati, Stockholm

Postadress
Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet
SE – 106 91 Stockholm

Studentärenden »