Bild tagen av Amanda Liedgren_MFS 2019 i Albanien
Bild: Amanda Liedgren MFS 2019 i Albanien

Välkommen på en inspirationsföreläsning som handlar om hur en fältstudie till Albanien via praktik på Sida ledde till jobb inom utvecklingssektorn. Föreläsningen kommer ge en inblick i Sida som myndighet samt organisationens arbete med Agenda 2030. Våren 2019 var Amanda i Albanien och gjorde en fältstudie för sin masteruppsats i internationella relationer genom ett Sida-finansierat Minor Field Studies (MFS)-stipendium. I år är Amanda med i Sida Alumni-programmet och kommer under webbinariet dela med sig av sina upplevelser och ge tips och råd till dig som är intresserad av MFS-stipendiet eller att arbeta på Sida.

Datum: 7 december 2020, kl. 12:00-12:45

Frågor? Kontakta mfs@su.se

Mer information och anmälan: https://www.su.se/kalender/sida-alumn-ber%C3%A4ttar-om-sina-upplevelser-i-albanien-1.529739