Forskningssekreterare vid Nordiska Latinamerikainstitutet (tidsbegränsad anställning)
Ref.nr SU FV-2115-20

Universitetsadjunkt i italienska (tidsbegränsad anställning)
Ref.nr SU FV-2117-20

Universitetslektor i latinamerikastudier (tidsbegränsad anställning)
Ref.nr SU FV-2116-20