Gymnasister från YBC (young Business Creatives)

Den 2 och 3 oktober hade Romanska och klassiska institutionen nöjet att ta emot besök av gymnasister från YBC (young Business Creatives) och studenter från ABF Komvux City intresserade av våra ämnen.

Studenter och lärare från ABF Komvux City

Under föreläsningarna som ägde rum på biblioteket vid Nordiska  Latinamerikainstitutet presenterade våra forskare Christophe och Juan Carlos vår verksamhet och öppnade upp för samtal om ”Hur ser språkförståelse mellan grannspråk ut? 

Skrattar och skojar man till exempel på samma sätt i grannländerna Frankrike och Spanien?"

Läs mer om Forskardagarna 2019 här »