Klicka på länkarna nedan för att se våra kurser och program.

Antik grekiska - Franska - Italienska - 
Klassiska språk - Latin - Latinamerikastudier -
Portugisiska - Romanska språk - Spanska -

Du hittar även vårt utbildningsutbud i utbildningskatalogen

Anmälan görs på antagning.se

Kontaktuppgifter till våra studievägledare och studentexpedionen.

Kontakta expedition.romklass@su.se om du har frågor.