Vem har på ett särskilt förtjänstfullt sätt lyft humaniora i offentligheten?

Vem har visat att humaniora är relevant också utanför universitetets väggar?

Nominera till Humtankpriset senast 1 juni.

Nominera ­ med en kort motivering ­ den person du vill se som pristagare via någon av följande kanaler:

Twitter: #humtankpriset2018@HumtankSverige

Facebook: www.facebook.com/humtank

E-post: info@humtank.se

Läs mer »