Ett ansvarsfullt och etiskt förhållningssätt och agerande är en del av god vetenskaplig sed och ingår som en del av utbildningen på Romanska och klassiska institutionen. Därför har vi tagit fram en uppförandekod. 

Syftet med uppförandekoden är att bidra till en god arbetsmiljö för anställda och studenter. Den ska även främja arbetet med en systematisk kvalitetsutveckling. 

Som medarbetare och student förväntas du i fysiska och digitala möten samt på sociala medier att: 

  • vara uppmuntrande mot andra och bidra till en bra arbetsmiljö för alla, vilket främjar utveckling av såväl människor som kunskap 
  • använda yttrandefriheten under ansvar som din rättighet att debattera åsikter, tankar, politisk övertygelse, samhällsfrågor av olika slag 
  • diskutera sakfrågor och inte gå till personangrepp eller hot 
  • behandla alla du har kontakt med på ett respektfullt sätt 
  • inte kränka någon, varken student eller lärare/handledare/annan anställd 
  • inte utsätta någon för ett obehagligt bemötande och fälla otrevliga kommentarer 
  • följa vår policy mot sexuella trakasserier 
  • följa vår policy mot diskriminering/trakasserier

BESLUT Institutionsstyrelse 2019-09-24 

Romanska och klassiska institutionen