Studieinformation

Studieinformation

På den här sidan har vi samlat information som är relevant för dig som student eller blivande student vid institutionen. Scheman och beskrivningar av kurser och delkurser hittar du under fliken Utbildning/ Våra utbildningar /Ämne.

Viktig

Allmän viktig information för studenter

Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i utbildningskatalogen på Stockholms universitets hemsida su.se/utbildning. Kursbeskrivningen förtydligar hur kursen genomförs i praktiken och den finner du på kursens hemsida två månader före kursstart. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. Obs! Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen, se su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning Kontaktperson på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren. Observera att du måste vara ute i god tid med din anmälan för att kunna anpassa examination och undervisningen till dina specifika behov.

Uppförandekod

Ett ansvarsfullt och etiskt förhållningssätt och agerande är en del av god vetenskaplig sed och ingår som en del av utbildningen på Romanska och klassiska institutionen. Därför har vi tagit fram en uppförandekod. 

Studentrekrytering_001[web]

Tentamen vid Romklass

Här hittar du information om tentamensanmälan, placering i skrivsal, tentamensregler och andra frågor som rör tentamenshanteringen vid Romanska och klassiska institutionen.

dagens schema ingångssida
Schema_Puff
Athena Puff

Utbildningar vid Romklass

Till utbildningskatalogen

Kontakt

Studentexpedition:
Registrering, omregistrering, m.m.

  • E-post: expedition.romklass@su.se
  • Besökstid: Studentexpeditionen är stängd för besök tills vidare
  • Besöksadress: Rum B598, plan 5, B-huset, Universitetsvägen 10B

Studievägledning:
Behörighet, studieplanering, internationellt utbyte, m.m.