Forskningspublikationer vid institutionen registreras i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA.

Forskningspublikationer
Forskningspublikationer vid Romklass (kronologisk ordning)
Forskningspublikationer vid Romklass (alfabetisk ordning)

Doktorsavhandlingar
Doktorsavhandlingar (Romklass kronologisk ordning)
Doktorsavhandlingar (Romklass alfabetisk ordning)