Vuxnas lärande

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för pedagogik och didaktik
 4. Forskning
 5. Forskargrupper
 6. Pedagogik
 7. Vuxnas lärande
 8. EMPLOY – Enhancing employability for non-traditional students in Higher Education

EMPLOY – Enhancing employability for non-traditional students in Higher Education

Fyll i formuläret nedan för att skicka "EMPLOY – Enhancing employability for non-traditional students in Higher Education" till en vän..

Skicka "EMPLOY – Enhancing employability for non-traditional students in Higher Education" till en vän.

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

VILL DU BLI DOKTORAND HOS OSS?

Film om Vuxnas lärande

Camilla Thunborg. Vuxnas lärande

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

Nyligen avslutade forskningsprojekt

 • Grusade förhoppningar eller lyckade nyorienteringar? - om studenters avhopp och förändrade studievägar inom högre utbildning
 • RANLHE – Access and Retention: Experiences of non-traditional students in Higher Education
 • QF2TEACH - Qualified to Teach

Forskningsseminarier

Vuxenpedagogiska seminariet
Vuxenpedagogiska seminariet är en mötesplats där teoretiska, metodologiska och empiriska aspekter på vuxnas lärande, utveckling och socialisation diskuteras och disputeras. Deltagarna är forskar- och masterstuderande, forskarutbildade och yrkesverksamma som intresserar sig för eller arbetar med frågor som rör vuxenpedagogik, folkbildning och högre utbildning.

Seminariet har engelska som arbetsspråk och attraherar, förutom gästforskare och institutionens forskare, även masterstudenter och intresserade praktiker. Adult Education Seminar träffas på fredagar en gång i månaden.

Ansvarig: Camilla ThunborgMalgosia Malec Rawinski

Seminarierna annonseras i Kalendariet

Utbildningssociologiska och utbildningspolitiska seminariet USS

Seminariet samlar seniora och juniora forskare från institutionens olika forskargrupper som intresserar sig för utbildningssociologisk teoribildning. Fokus för våra intressen är hur olika sociala grupper använder sig av utbildningsystemet och skolan, hur övergångar och strategier till/från eller inom systemen utvecklas, hur studieframgång uppstår och värderas, hur skolpraktiker förändras och hur professioner och expertis förändras över tid och rum. Vi läser och kommenterar varandras pågående arbeten, ansökningar och bok proposals m.m. Dessutom lägger vi fram och diskuterar klassiska eller nya texter som andra skrivit och bjuder in externa gäster. Vi är angelägna om att stödja doktorander i deras avhandlingsarbete och deras behov har därför hög prioritet.

Svenska är det huvudsakliga språket men engelska kan förekomma. Varmt välkommen!

Ansvarig: Carina Carlhed Ydhag, Petter Sandgren och Stefan Lund

Seminarierna annonseras i Kalendariet

Läs mer om USS här

Doktorsavhandlingar

2021 Maria Pananaki: The Parent–Teacher Encounter: A (mis)match between habitus and doxa
Länk till avhandlingen i fulltext

2020 Natalie Nielsen: The Erasmus Learning Journey – Students’ Experiences from a Mobility Period Abroad
Länk till avhandlingen i fulltext

EMPLOY