Om centret

Barnrättscentrum är en forskarmiljö med barnrättslig inriktning vid Juridiska fakulteten och en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare från hela Stockholms universitet. BRC utgör även navet i ett barnrättsligt inriktat nätverk av forskare från olika vetenskapliga fält, såväl nationellt som internationellt, och har ett brett kontaktnät med företrädare för myndigheter och organisationer med intresse för barnrättsliga frågor.

För att nå ut med forskning och för att utvecklas som forskningsplattform anordnar Barnrättscentrum seminarier och konferenser som lockar deltagare från många olika vetenskapliga fält och olika delar av samhället. Mer information om vår forskning och aktuella seminarier m.m. hittar du här på hemsidan.

Ytterst är syftet att genom forskning och samverkan arbeta för att barns rättigheter ska respekteras och realiseras samt att bidra till bättre livsförhållanden för barn och unga.

Pojke och flicka promenerar i skogen och håller varandra i handen
Foto: Anastasiav / Mostphotos
 

Forskning

Forskningen är kärnan i Barnrättscentrums verksamhet. Vår forskning har fokus på barns rättigheter och rättsliga frågor som rör barn inom ett brett spektrum av situationer. Pågående forskningsprojekt redovisas på forskarnas respektive profilsidor.

Här är en lista över våra forskare på juridiska institutionen

 

Exempel på avhandlingar som har kopling till Barnrättcentrum: 

 

 

 

Seminarier, konferenser och övrig verksamhet

Barnrättscentrum arrangerar regelbundet seminarier, konferenser och andra arrangemang med olika fokus och målgrupp. Nedan finns mer information seminarieserien Barnrättsnytt och de forskarseminarier som vi anordnar löpande. 

Våra publika arrangemang publiceras i vår kalender här på hemsidan. Information om seminarier och andra arrangemang skickas även ut via våra sändlistor. Om du vill få information om våra seminarier och arrangemang direkt till din inkorg kan du kontakta brc@juridicum.su.se och anmäla intresse.

Barnrättsnytt är en digital seminarieserie som är öppen för allmänheten. Forskare med anknytning till Barnrättscentrum presenterar forskning och analyser, ofta med koppling till aktuella händelser och debatter. Som deltagare ges möjlighet att diskutera och lära sig mer om aktuella händelser och samhällsfrågor med barnrättslig koppling.

Seminarierna startar kl 12 och pågår som längst i en timme. Det går utmärkt att äta sin lunch under tiden.

Kommande seminarier i serien postar vi i vår kalender. Välkommen!

Barnrättscentrum arrangerar med jämna mellanrum seminarier, konferenser och liknande som riktar sig till forskare med barnrättsligt intresse, såväl inom juridik som inom andra vetenskapliga discipliner. Ofta genomförs seminarier tillsammans med forskare inom andra rättsområden, och vid andra institutioner och universitet. Syftet med dessa seminarier är, utöver att sprida forskning, att utvecklas som forskningsplattform, stimulera till samverkan och nya forskningsprojekt.

Våra forskarseminarium och andra arrangemang med smalare målgrupp marknadsförs vanligtvis inte på hemsidan. Istället skickas information ut via Barnrättscentrums särskilda sändlista för forskare. Om du är forskare och vill bli del av Barnrättscentrums forskarnätverk så hör av dig till brc@juridicum.su.se för att sättas upp på sändlistan. Då får du information direkt till din e-post om kommande forskarseminarier, konferenser och liknande.

 

Barnrättsbloggen

Barnrättsbloggen drivs av barnrättscentrum. Tanken med bloggen är att ha en plats att lyfta juridiska perspektiv på aktuella frågor som rör barn och intressanta dilemman inom barnrätten. Både forskare och andra, exempelvis studenter, kan bjudas in att skriva inlägg.

Till Barnrättsbloggen

 

Styrelse och stadgar

Barnrättscentrums styrelse består av flera framstående jurister och forskare.

  • Mia Edwall Insulander (ordförande), generalsekreterare för Advokatsamfundet
  • Anna Kaldal, professor vid Juridiska institutionen
  • Pernilla Leviner, professor vid Juridiska institutionen
  • John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders
  • Wiweka Warnling Conradson, professor emerita vid Juridiska institutionen
  • Kavot Zillén, docent vid Juridiska institutionen
  • Stefan Wiklund, professor och prefekt vid Institutionen för socialt arbete
  • Anders Hjern, professor vid Karolinska Institutet
  • Hans Hayden, professor vid Institutionen kultur och estitik 
  • Anders Hagsgård, hovrättspresident i Hovrätten för västra Sverige

Verksamheten regleras i Barnrättscentrums stadgar, som beslutats av Rektor vid Stockholms universitet. 

Barnrättscentrums stadgar (124 Kb)

 

 

Barnrättscentrum har arrangerat ett stort antal seminarier, forskarsamtal, konferenser de senaste åren. Utöver detta genomför Barnrättscentrum en rad andra samverkansinriktade aktiviteter, bl.a. genom att forskare föreläser vid olika typer av konferenser och kompetensutvecklingsseminarier och ombeds delta som experter i utredningar m.m.

Mer information om Barnrättscentrums seminarieverksamhet, samverkan med andra aktörer, större forskningsprojekt och publikationer m.m. finns i våra verksamhetsberättselser. Nedan listas verksamhetsberättelser från de senaste åren:

Verksamhetsberättelse 2021 (264 Kb)

Verksamhetsberättelse 2020 (365 Kb)

Verksamhetsberättelse 2019 (517 Kb)

Verksamhetsberättelse 2018 (194 Kb)

Verksamhetsberättelse 2017 (439 Kb)

På denna sida